وب سایت رسمی نگین محجوب​
ابر و باد

ابرو باد

ابری سازی اصطلاح ایست در کتاب آرایی پاشیدن رنگ های آماده بر سطح آب یا آهار و ایجاد نقوش درهم شبیه ابر یا امواج آب یا نقوش شکل داده شده به وسیله سوزن، شانه و گسترانیدن کاغذ بر سطح مایع به منظور انتقال نقوش بر آن.

 کسی که کاغذ ابر و باد میسازد را ابری ساز و کاغذی که روی آن نقش ایجاد شده کاغذ ابری گویند .کاغذ ابری برای آراستن حاشیه کتاب‌های خطی نفیس، مرقعات، متن قطعات خط و نقاشی روی جلد آستر بدرقه کتاب  به کار می رود .وسایل مورد نیاز ابر و باد کاغذ، آب ابری، آهار ،قلمو ،رنگ، شانه، سوزن ،حوضچه ابرو باد است.

دست نوشته هنر نوعی رستگاری است ما را از خواستن یعنی درد و رنج آزادی می بخشد تصاویر زندگی را دلربا می‌کند «آرتور شوپنهاور»

دستاورد کار انسان مبتنی بر بینش انسان و پرورده دست اوست «هگل»

در هنر کوش که زر چیزی نیست گنج زر پیشه هنر چیزی نیست «جامی»

من هنر را به عنوان منبع درآمد خود انتخاب کرده ام

ابر و باد

نرخ سفارشات ابر و باد

ابرو باد A4 با تکنیک به قیمت ۳۰ هزار تومن ابرو باد A3 با تکنیک به قیمت ۵۰ هزار تومن —————————— ابرو باد A4 ساده

ادامه مطلب »
نقاشی

گل

 متریال : رنگ و روغن سایز : 80*60 هنرمند : سحر اکبر زاده

ادامه مطلب »
نقاشی

گل

گل  متریال : رنگ و روغن سایز : ۵۰*۵۰ هنرمند : سحر اکبر زاده

ادامه مطلب »
جستجو...