وب سایت رسمی نگین محجوب​
سیری در هنر ایران -جلدهفتم-

سیری در هنر ایران -جلدهفتم-

هنر ایرانی – تاریخ
هنر اسلامی – ایران – تاریخ
از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) مشتمل بر تصاویر مجلدهای اول و دوم: لوح‌های ۱ تا ۲۵۷
کتاب حاضر مشتمل بر دو جلد هفتم و هشتم از مجموعة «سیری در هنر ایران» است. به طور کلی جلدهای (۱۳-۷) این مجموعه دربردارندة ۱۴۸۲ لوح رنگی و سیاه و سفید است که اغلب آنها چند و گاه چندین لوح مرتبط را شامل می‌شود. این لوح‌های مرتبط تحت شمارة اصلی به شماره‌های فرعی الفبایی تفکیک شده است. جلد هفتم حاوی ۲۵۷ لوح مربوط به هنرهای پیش از اسلام است و جلد هشتم نیز به لوح‌های معماری دوران اسلامی اختصاص دارد و از لوح ۲۵۸ تا ۵۵۴ را دربرمی‌گیرد.

دانلود

آخرین دیدگاه‌ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    جستجو...