وب سایت رسمی نگین محجوب​

چرم

در دباغی سنتی ابتدا پوست حیوانات را شستشو می دهند یعنی در آب نگه می‌دارند تا نمک از پوست خارج شود و پوست نرم شود، سپس مرحله موگیری پوست است که در آرد جو و آهک می‌گذارند و مو به راحتی از پوست جدا شود.

بعد مرحله لش زنی در این قسمت چربی ها و ضایعات پوستی را از آن جدا می کنند و بعد آن را فضله مرغ و یا کبوتر و آب به مدت چند روز می خوابانند این کار باعث از بین رفتن پروتئین های اضافی پوست می‌شود و سپس پوست را نمک می‌زنند که جلوگیری می‌کند از فاسد شدن آن. 

برای دباغی پوست ها را داخل گودال های انداخته آنها راآب و مازو می‌ریزند و لگدمال می‌کنند و این کار را در دو دوره ۱۰ روز انجام می‌دهند و لگدمال می‌کنند مازو که به خوبی وارد پوست شد آن را خشک می کنند و دوباره نمک زنی می کنم.

بعد از نمک زنی مرحله ی سنگ زنی پوست است که پوست های نیمه خشک را روی تخت هایی به اسم خرک می خوابانند طرف لش چرم را (اشبالت) را سنگ پا می کشند و طرف رخ چرم را روی چرم را با سنگ صاف معمولی می مالند تا بلورهای نمک از چرم خارج شود که باعث خشکی و ترکیدگی پوست نگردد سپس در آفتاب خشک می کنند مرحله بعد پیه کاری برای نرمی چرم از پیه آب شده استفاده می‌کنند بعد از چند روز از عمل پیه کاری دوباره شستشو می‌دهند..

آخرین دیدگاه‌ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    جستجو...