وب سایت رسمی نگین محجوب​
تاریخ غزنویان-جلد اول و دوم-

تاریخ غزنویان-جلد اول و دوم-

در پژوهش دو جلدی حاضر که در یک مجلد به چاپ رسیده خاستگاه، ساختار نظامی اداری دیوانی، همچنین تاریخ سیاسی، اجتماعی و اوضاع فرهنگی غزنویان بررسی و تبیین شده است .عمده‌ترین مباحث کتاب به خاستگاه ترکان، به ویژه غزنویان، چگونگی به قدرت رسیدن آنها، بررسی نهادهای اداری، نظامی، اجتماعی و کاربرد آنها در مرکز و ولایات غربی امپراتوری غزنوی، به خصوص خراسان و پایتخت اداری آن نیشابور و سرانجام علل و زمینه‌های سقوط سلسله غزنوی اختصاص دارد .مباحث جلد اول در سه بخش و جلد دوم در چهار بخش سامان یافته که پاره‌ای از آنها بدین قرار است :خاستگاه امپراتوری غزنوی، ساختمان و اداره امپراتوری، سپاه، زندگی و فرهنگ درباریان، خراسان و کرسی آن نیشابور، ساخت اجتماعی نیشابور، آمدن سلجوقیان و پیروزی آنان در دوره مسعود، خاستگاه سلجوقیان، جلوس مسعود بن محمود بر تخت پادشاهی، ستیز با ترکمانان و سقوط قدرت غزنویان، امپراتوری کوچک شده غزنوی، پادشاهی ابراهیم، مسعود سوم و پسرانش، مبارزه با غوریان و آخرین سلاطین غزنوی .علاوه بر کتاب‌شناسی، علامت‌های اختصاری نشریات و فهرست عام که در خاتمه هر دو جلد آمده، در پایان جلد دوم نیز دو ضمیمه گنجانده شده که عبارت‌اند از :((گزارش ابن بابا القاشایی درباره تاریخ غزنویان)) و ((فهرست اسامی پادشاهان غزنوی در غزنه و هند)) .

دانلود

آخرین دیدگاه‌ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    جستجو...