وب سایت رسمی نگین محجوب​

تعلیم خط

کتاب آموزش خوشنویسی

 کتاب تعلیم خط  به نوشته حبیب الله فضائلی از آن جمله کتاب هایی است که اگرچه دایره المعارف نیستند ولی حاوی اطلاعات همه جانبه دربارۀ موضوعی خاص اند و دایره المعارفی اند. فضائلی در این کتاب دستنامه ای در تعلیم خوشنویسی تدوین کرده است که هم اسلوب تألیف در روزگار معاصر را دارد و هم رنگ وبو و حال وهوای کتاب های سنتی فرهنگ ایرانی را. این کتاب حروف چینی سربی یا رایانه ای نشده و سراسر به خط خوش نوشته شده است. از مراحل و درجات خوشنویسی و ابزارها و قواعد کلی و قواعد ویژۀ هر خط ( ثلث، نسخ، نستعلیق، شکسته ) تا مقایسۀ خطوط و دستور املای فارسی و انواع کاغذ و مرکب و رنگ های دیگر. به اینها باید مقدمه و مؤخرۀ مؤلف را هم افزود که در آنها از کلیات هنر خوشنویسی و شرافت و آداب نویسندگی و هنر در ادبیات و تعریف هنر و شرافت و فضیلت سرمشق و توضیحات و صحبت با استادان معاصر خط و نقاشی و قطعات مختلف یافت می شود.

          دانلود           دانلود          دانلود              دانلود

آخرین دیدگاه‌ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    جستجو...