وب سایت رسمی نگین محجوب​
خروس جنگی بی مانند

خروس جنگی بی مانند

کتاب با معرفی “هوشنگ ایرانی “و بررسی اجمالی مختصات سروده‌های او آغاز می‌شود ;سپس سروده‌های او شامل مجموعه‌های “بنفش تند بر خاکستری”، “خاکستری”، “شعله‌ای پرده را برگرفت و ابلیس درون آمد “و “اکنون به تو می‌اندیشم به توها می‌اندیشم “به چاپ می‌رسد .در بخش بعدی کتاب، چند نوشته پراکنده، نقد، و ترجمه از هوشنگ ایرانی با عناوینی از این دست به چاپ رسیده است : “شناخت نوی، فرمالیسم”، “بررسی، هنر نو”، “انتقاد نیمایوشیج :پیش‌گفتار آخرین نبرد”، “ناله‌هایی از زندان ریدینگ، از اسکار وایلد “و “شب برای بیداران .”

دانلود

آخرین دیدگاه‌ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    جستجو...