وب سایت رسمی نگین محجوب​
سیری در هنر ایران -جلد دوازدهم-

سیری در هنر ایران -جلد دوازدهم-

جلد اول، دوره های پیش از هخامنشی، هخامنشی و پارتی/ اشکانی؛
جلد دوم، دوره ساسانی؛
جلد سوم، معماری دوران اسلامی؛
جلد چهارم، سفالگری، خوشنویسی و کتیبه نگاری؛
جلد پنجم، نقاشی و کتاب آرایی، و پارچه بافی؛
جلد ششم، فرش و فرشبافی، فلزکاری، هنرهای فرعی، آرایه ها، موسیقی؛
جلد هفتم، مشتمل بر تصاویر مجلدات اول و دوم؛
جلد هشتم، مشتمل بر تصاویر معماری اسلامی و آرایه های آن؛
جلد نهم، مشتمل بر تصاویر سفال و سفالینه لعابدار؛
جلد دهم، مشتمل بر تصاویر نقاشی و کتاب آرایی؛
جلد یازدهم، مشتمل بر تصاویر پارچه بافی؛
جلد دوازدهم، مشتمل بر تصاویر فرش؛
جلد سیزدهم، مشتمل بر تصاویر فلزکاری و هنرهای فرعی

دانلود

آخرین دیدگاه‌ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    جستجو...