وب سایت رسمی نگین محجوب​
سیری در هنر ایران -جلد پنجم-

سیری در هنر ایران -جلد پنجم-

هنر ایرانی – تاریخ
هنر اسلامی – ایران – تاریخ
از دوران پیش از تاریخ تا امروز (متن) هنر نقاشی، کتاب‌آرایی و پارچه‌بافی
مسئلة خاستگاه‌های نقاشی ایرانی مشکلی است که تاکنون چنانکه باید بررسی نشده است. این مسئله به دلیل کمبود آثار نقاشی از دوران گذشته است و دلیل آن نیز رفتاری بود که در احساسات متعصبانة اسلامی نسبت به تمامی انواع بازنمایی پیکرة انسان و در حقیقت تمامی اشکال حیات جانوری وجود داشته است. در جلد پنجم از مجموعة «سیری در هنر ایران» هنر نقاشی، کتاب‌آرایی و پارچه‌بافی در دوران اسلامی در قالب مقالاتی چند بررسی شده است. عنوان برخی مقالات عبارت است از: «پیوندهای هنر مانوی با هنر ایرانی/ اوگو مونره دویار»، «نگارگری پس از دورة صفوی/ یدا گدار»، «نقاشی گل و مرغ/ فیلیس اکرمن»، «رنگیزه‌ها و بستمان/ لوری»، «تذهیب نسخ خطی/ ریچارد اتینگهاوزن» و «جلدسازی/ امیل گراتزل».

دانلود

آخرین دیدگاه‌ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    جستجو...