وب سایت رسمی نگین محجوب​
عجایب المخلوقات

عجایب المخلوقات

در رکن‌های ده‌گانهٔ کتاب مطالبی در چندین باب آمده‌است:

1.عجایب اجرام سماوی، فرشتگان، قطبین، سیارات و کرات، آفتاب، ماه، خواص کواکب، بروج دوازده گانه

۲. عجایب پدیده‌هایی که میان آسمان و زمین به وقوع می‌پیوندند و عجایب آتش

۳. عجایب زمین: دریاها، رودها، چشمه‌ها، چاه‌ها، زمین و اقالیم آن، کوه‌ها، سنگ‌ها و جواهرات و صخره‌ها

۴. عجایب کشورها و اقلیم‌ها، مساجد و کلیساها

۵. عجایب درختان، میوه‌ها و علف‌ها،

۶. عجایب صورت‌ها، اشکال منقوره و منقوشه، طلسم‌ها، مجسمه‌ها، قبور پیامبران و پادشاهان، گنجینهٔ شاهان

۷. عجایب شرف انسان و آفرینش وی: عقل، روح، ارواح حیاتی، طبقات مردم، اقوام، عقاید، قبیله‌ها و اقشار نجبا، نبوت، کیمیا، طب (خواص و طرز کار بدن، تغذیه و علم موالید، جبر و اختیار، علم نفس، تعبیر رؤیا، بعثت و قیامت

۸. عجایب (موجودات ماوراءالطبیعی)، اجنّه، اشباح، عفریتها، غولها، نسناس و …،

۹. عجایب پرندگان (مرغان)

۱۰. عجایب جانوران: انواع آن‌ها، جانوران وحشی، دریایی، مارها و زهرها

دانلود

جستجو...