وب سایت رسمی نگین محجوب​

نقاشی ایرانی

در این کتاب روند پیدایش و تحول نقاشی و تذهیب ایران در ادوار تاریخی مختلف بررسی شده است‌؛ مطالب کتاب در قالب این عناوین سامان یافته است: ‘سبک مغول در زمان ایلخانیان’, ‘شیراز و سنت ایران در قرن چهارده’, ‘نقاشی دوران تیموریان’, ‘مکتب شیراز از ۱۴۱۵ ـ ۱۵۰۳’, ‘مکتب هرات ۱۴۵۲ ـ ۱۵۱۰’, ‘مکتب صفوی در زمان شاه طهماسب’, ‘مکتب بخارا و سایر مکاتب محلی’ و ‘نقاشی اواخر صفویه’. در بخش دوم کتاب نیز تصاویری رنگی از برخی نقاشی‌های دوره‌های مختلف به چاپ رسیده است.

دانلود

آخرین دیدگاه‌ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    جستجو...