وب سایت رسمی نگین محجوب​
هنر اسلامی -مجموعه آثارهنر اسلامی-7-

هنر اسلامی -مجموعه آثارهنر اسلامی-7-

زیستن انسان در جامعه،توأم با تأثیرپذیری از فرهنگ آن جامعه است.اجتماع از رهگذار تبلیغ و تبیین اعتقادات‌ اساسی،ارزش‌ها و رفتارهای پذیرفته شده،نمادهای فرهنگی خود را،در بین مردم رواج می‌دهد. از عناصر مهم فرهنگ ایرانی اسلامی هنر است.هنرمند اسلامی،هنرش را در خدمت حقیقت قرار داده و از این رهگذر تحت تأثیر آموزه‌های دین اسلام است. هنر در یک ارتباط دوسویه با فرهنگ،از آن تأثیر می‌پذیرد و بر آن اثر می‌گذارد.هنر ایرانی با تأثیر گرفتن از اسلام،جنبه‌ای لاهوتی یافت؛و از طرف دیگر فرهنگ اسلامی با به خدمت گرفتن هنر اسلامی توانست از طریق‌ نمادهای رایج در آن،مردمانی را که با هنر اسلامی مواجه می‌شدند؛پذیرنده‌ی فرهنگ اسلامی سازد. 

دانلود

آخرین دیدگاه‌ها

    دیدگاهتان را بنویسید

    جستجو...