وب سایت رسمی نگین محجوب​

دسته‌بندی: دست نوشته

دست نوشته

یلدا

      شب یلداست؛ شبى که در آن انار محبت دانه مى شود و

بیشتر...
دست نوشته

جامی

در هنر کوش که زرد چیزی نیست گنج ضرب پیشه هنر چیزی نیست

بیشتر...
دست نوشته

هگل

دستاورد کار انسان مبتنی بر بینش انسان و پرورده دست اوست

بیشتر...
جستجو...